Saturday, May 19, 2007

Pindaan Akta PTPTN – Kerajaan bertindak sebagai pemungut ufti !!!

Pindaan Akta PTPTN – Kerajaan bertindak sebagai pemungut ufti !!!

Oleh Mohamed Hanipa Maidin

Ketika saya sedang menyiapkan artikel ini, Parlimensedang dalam proses meminda Akta Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional 1997 ( Pindaan ) 2006. Jika dilihat kepada pindaan yang dicadangkan amat jelas ia akan mewujudkan satu lagi kesusahan yang baru ke atas rakyat negara ini. Apa nak buat inilah satu lagi projek Barisan Nasional!!!

Antara pindaan yang dicadangkan ke atas Akta ini adalah melibatkan Seksyen 22 .
Secara ringkas pindaan ke atas seksyen 22 tersebut adalah seperti berikut :

-Ketua Eksekutif boleh meminta Ketua Polis Negara atau Ketua Pengarah Imigresen melarang pelajar penerima pinjaman tersebut daripada meninggalkan Malaysia sehingga dia membayar semua amuan yang kena dibayar kepada pihak Perbadanan ;

- Ketua Polis Negara atau Ketua Pengarah Imigresen apabila diminta oleh Ketua Eksekutif hendaklah mengambil langkah yang perlu termasuk menggunakan kekerasan yang munasabah dan penyitaan, pembatalan atau penahanan mana-mana perakuan pengenalan atau pasport , permit keluar atau dokumen perjalanan yanglain.

Sebenarnya dari awal lagi apabila pihak Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional ( PTPTN ) membuat keputusan untuk melantik Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN sebagai ejen pemungutan PTPTN untuk mendapatkan bayaran balik dari peminjam pihak Kerajaan pada hakikatnya bukan memberi bantuan kepada pelajar sebaliknya bertindak sebagai pemungut “ufti” atau cukai dari pelajar. Agenda pemungut ufti atau cukai hanya satu – bayar atau kami akan susahkan kamu !!!.

Tidak cukup melantik LHDN sebagai ejen pengutip “cukai”daripada pelajar kini pihak Ketua Polis Negara dan Ketua Pengarah Imigresen juga turut dilibatkan sama . Kesemua ejen-ejen ini secara mutlaknya diberi kuasa menggunakan kekerasan jika perlu kepada peminjam ( baca sebagai pembayar cukai ) tabung pendidikan negara.

Sukar untuk kita menerima kerasionalan penggunaan polis dan pihak imigresen bagi mendapatkan kembali pinjaman ( baca sebagai cukai ) sedangkan hubungan peminjam dan PTPTN sepatutnya dikawal oleh Akta Kontrak 1950 yang umumnya mengawal mana-mana transaksi antara peminjam dan pemberi pinjaman.

Dengan melibatkan pihak polis dalam isu peminjaman ini kedudukan peminjam kini setara dengan penjenayah yang berbahaya dan perlu sentiasa diawasi pergerakkan mereka !!!.

Sebenarnya isu peminjaman ini amat mudah. Peminjam menerima pinjaman dari PTPTN dan terdapat satu perjanjian yang ditandatangani. Jika peminjam engkar bayar, apa yang perlu dilakukan oleh PTPTPN hanya memfailkan saman ke atas peminjam. Jika Mahkamah memutuskan peminjan wajib membayar , pihak PTPTN bolehlah menguatkuasakan penghakiman tersebut melalui prosiding perlaksanaan ( execution proceedings ) seperti tindakan kebankrapan, penyitaan dan tindakan lain yang dinyatakan secara jelas dalam undang-undang.

Mengapakah harus dilibatkan Polis ? Mengapakah kuasa Polis yang amat luas dalam kes jenayah hendak diperluaskan pula kini ke bidang sivil ? Tidakkah PTPTN sedar dengan memberi kuasa yang luas kepada polis ini hanya akan mewujudkan apa yang dinyatakan oleh Lord Acton bahawa “ power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely” ( Kuasa akan cenderung untuk rosak, dan kuasa yang mutlak akan rosak semutlak-mutlaknya

Pindaan ini juga meluaskan had masa bagi PTPTN mengambil tindakan bagi pinjaman pendidikan iaitu daripada tempoh 6 tahun seperti mana yang diperuntukkan dalam Akta Had Masa kepada 12 tahun menurut pindaan kepada seksyen 23 Akta ini. Di dalam undang-undang hanya kes berkaitan tanah had masa dilanjutkan sehingga 12 tahun.

Ini satu lagi diskriminasi nyata ke atas peminjam PTPTN ini. Jika kawan-kawan peminjam yang mendapat pinjaman daripada penaja-penaja lain seperti JPA MARA, PETRONAS dan yang lain tidak boleh disaman oleh penaja mereka selepas tamat tempoh 6 tahun daripada tarikh mereka engkar membayar pinjaman mereka , peminjan PTPN pula boleh disaman oleh PTPTN dalam masa 12 tahun daripada tarikh mereka engkar membayar.

Dan jika kawan-kawan mereka yang menerima pinjaman daripada penaja mereka tidak perlu takut dam bimbang pihak polis akan menggunakan kekerasan dan melakukan penyitaan serta pembatalan atau penahanan pasport mereka, peminjam PTPTN akan sentiasa hidup dalam ketakutan dan mimpi ngeri !

Untuk rakyat ijok yang menyokong BN dan mempunyai anak yang tergolong dalam kategori peminjam PTPTN syabas untuk kamu ! . Ini satu lagi hadiah dan projek BN kepada kamu !

No comments: