Monday, June 11, 2007

Keputusan Lina Joy - Menang Ya ! Lega Tidak !

oleh Mohamed Hanipa Maidin


Rata-rata orang Islam merasa gembira dengan keputusan Mahkamah Persekutuan yang menolak rayuan Lina Joy.

Lina Joy yang asalnya seorang Islam bernama Azalina bt Jailani telah dilahirkan pada 8 Januari 1964. Pada 21 Februari 1997 beliau telah memohon kepada Jabatan Pendaftaran Negara ( JPN ) untuk menukar namanya kepada Lina Lelani di atas alasan telah menukar agama kepada Kristian. Permohonanya ditolak.

Pada 15 Mac 1999 beliau sekali memohon menukar nama dan menggunakan alasan bertukar agama. Pada 22 Oktober 1999 JPN membenarkan permohonanya menukar nama daripada Azalina bt Jelani kepada Lina Joy. Bagaimanapun di dalam kad pengenalannya dicatatkan agama beliau adalah Islam .

Pada 3 Januari 2000 beliau memohon kepada JPN untuk membuang perkataan "Islam" dan nama asalnya di dalam kad pengenalan beliau. Permohonannya ditolak oleh JPN kerana permohonannya dikatakan tidak lengkap disebabkan tiada perintah Mahkamah Syariah yang mengesahkan beliau telah murtad dilampirkan bersama.

Lina Joy telah memfailkan kesnya di Mahkamah Tinggi bagi mencabar keputusan JPN tersebut. Beliau kalah di Mahkamah Tinggi. Beliau telah merayu di Mahkamah Rayuan. Sekali lagi beliau kalah. Keputusan majoriti Mahkamah Rayuan menolak rayuan beliau sementara keputusan minoriti menerima rayuan beliau. Beliau akhirnya merayu ke Mahkamah paling tinggi iaitu Mahkamah Persekutuan. Beliau kalah apabila keputusan majoriti menolak rayuan beliau dengan satu keputusan yang menentang (Y.A Dato' Richard Malanjun ).

Y.A.A. Tun Dato' Sri Fairuz ( Ketua Hakim Negara ) boleh dipuji apabila menolak penghujahan peguam Lina Joy dan juga NGO yang menyokong beliau yang meminta Mahkamah memutuskan bahawa Artikel 11 Perlembagaan memberikan kebebasan mutlak untuk Lina Joy keluar dari agama Islam dan menjadi Kristian dan kebebasan tersebut tidak boleh dihadkan atau dikawal oleh mana-mana undang-undang seperti Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam ( Wilayah Persekutuan ) 1993, Mahkamah Syariah atau mana-mana pihak berkuasa lain.

Tun Fairuz berkata :-

" Saya tidak nampak bagaimana tindakan itu boleh dikatakan bertentangan dengan Perkara 11 ( 1 ) yang dengan sendirinya memperuntukkan keperluan mematuhi kehendak-kehendak agama itu sebelum dia keluar dari agama Islam. Menganuti dan mengamalkan agama Islam sudah tentu bererti mengamalkan bukan sahaja aspek teologi dalam agama itu tapi juga undang-undang agama itu."

Sebagai orang Islam di negara ini kita wajar bergembira dengan keputusan Mahkamah Persekutuan yang menolak rayuan Lina Joy tersebut. Namun kita masih belum boleh menarik nafas lega. Mengapa ? Kerana masih terdapat beberapa perkara yang perlu diambil tindakan yang sewajarnya bagi mengelakkan kes seperti ini tidak berulang kembali

a. Perlunya Kerajaan menjadikan murtad sebagai satu kesalahan di dalam Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah Persekutuan atau Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam ( Wilayah Persekutuan ) 1993

Antara isu yang dibangkitkan di dalam kes Lina Joy adalah berkaitan isu bidangkuasa Mahkamah Syariah untuk membicarakan kes murtad. Sebelum kes Lina Joy , terdapat dua aliran penghakiman berkaitan kuasa Mahkamah Syariah untuk membicarakan kes Murtad.

Aliran pertama berpendapat Jadual Kesembilan Perlembagaan Persekutuan dibaca bersama Artikel 121 ( 1A ) memberikan kuasa Mahkamah Syariah untuk membicarakan kes murtad meskipun tiada peruntukkan secara jelas di dalam Enakmen yang digubal oleh Negeri-Negeri. Aliran ini mengesahkan apa yang dipanggil sebagai bidangkuasa tersirat ( implied jurisdiction ).

Aliran Kedua pula berpendapat bahawa Mahkamah Syariah hanya dibenarkan membicarakan kes murtad sekiranya terdapat peruntukkan secara jelas di dalam Enakmen Negeri-Negeri yang memperuntukkan secara nyata bahawa Mahkamah Syariah diberi kuasa untuk membicarakan kes murtad. Aliran ini menolak doktrin bidangkuasa tersirat.

Hakim Richard Malanjun yang memberikan keputusan menentang telah menyatakan di dalam pengahkimannya berhubung isu bidangkuasa ini dengan kata-kata berikut :-

" the insistence by NRD for a certificate of apostacy from the Federal Territory Syariah Court or any Islamic Authority was not only illegal but unreasonable. This is because under the applicable law, the Syariah Court in the Federal Territory has no statutory power to adjudicate on the issue of apostacy. It is trite law that jurisdiction must come from the law and cannot be assumed."

( Terjemahan : Gesaan oleh JPN untuk pemohon mengemukakan sijil murtad daripada Mahkamah Syariah atau mana -mana Pihak Berkuasa islam bukan sahaja tidak sah malahan tidak munasabah. Ini kerana berdasarkan undang-undang yang terpakai, Mahkamah Syariah di Wilayah Persekutuan tidak ada kuasa statutori untuk memutuskan isu murtad. Adalah menjadi prinsip undang-undang bidangkuasa mestilah datang daripada undang-undang dan tidak boleh diandaikan ( secara tersirat )."

Sebenarnya isu bidangkuasa Mahkamah Syariah mengendalikan kes murtad ini bukan kali pertama ditimbulkan di Mahkamah sivil. Mahkamah Persekutuan telah beberapa kali menasihati agar pihak Kerajaan memperuntukkan secara jelas di dalam undang-undang ( khususnya di Wilayah Perskutuan ) bahawa murtad hendaklah dibicarakan di Mahkamah Syariah. Amat malang nasihat tersebut tidak diendahkan oleh Kerajaan BN yang mengakibatkan sehingga kini tidak ada peruntukkan secara jelas di Wilayah Perekutuan bahawa murtad hendaklah dibicarakan di Mahkamah Syariah. Sekiranya Kerajaan mengambil perhatian sudah tentu isu ini tidak akan terus-menerus dibangkitkan di Mahkamah Sivil.

UMNO dan mereka yang menyokong dan mengundinya bersalah atas kecuaian ini.

b. Perlunya pindaan ke atas Peraturan Pendaftaran Negara 1990.

Melihat kepada kes murtad di negara ini modus operandinya bermula dengan pertukaran nama Islam kepada nama bukan Islam di dalam kad pengenalannya. Di dalam kes Lina Joy peraturan yang menjadi pertikaian adalah peraturan 14 Peraturan Pendaftaran Negara 1990 ( PPN 1990 ).

Sebelum pindaan kepada Peraturan 14 PPN 1990 mana-mana orang yang ingin menukar namanya di dalam kad pengenalannya hendaklah mengemukakan surat akuan yang menyatakan secara jelas bahawa dia telah secara mutlak ingin meninggalkan nama lamanya dan menggunakan nama barunya dan dia juga harus menyatakan alasan pertukaran namanya.

Berdasarkan pindaan kepada Peraturan 14 pada tahun 1990 mana-mana orang Islam yang ingin mendaftar semula dan ingin memohon pertukaran kad pengenalannya hendaklah memberikan antara lain butir -butir agamanya ( bermula 1/10/1999 ) dan juga mengemukakan keterangan bertulis yang pada pendapat kakitangan JPN perlu untuk menyokong ketepatan butir-butir yang dikemukakan.

Apakah yang dimaksudkan dengan frasa "mengemukakan keterangan bertulis yang pada pendapat kakitangan JPN perlu untuk menyokong ketepatan butir-butir yang dikemukakan."? Frasa ini menjadi pertikaian di dalam kes Lina Joy.

Hakim Richard Malanjun di dalam penghakimannya menyatakan bahawa tiada diperuntukkan di dalam peraturan 14 ( lama dan baru ) untuk Lina Joy mengemukakan sijil murtad daripada Mahkamah Syariah . Oleh itu permintaan JPN untuk Lina Joy mengemukakan sijil tersebut, kata Hakim Malanjun, adalah tidak sah.

Richard Malanjun juga menyokong keputusan Hakim Gopal Sri Ram ( Mahkamah Rayuan ) yang memutuskan bahawa sijil baptisme bertarikh 11 Mei 1998 adalah keterangan yang dikira perlu untuk menyokong ketepatan butir-butir yang dikemukakan oleh Lina Joy untuk menyokong beliau adalah seorang Kristian.

Saya tidak berniat untuk mengkritik apa yang dikatakan oleh Hakim Richard Malanjun dan Gopal Sri Ram tersebut. Apa yang lebih penting bagi saya bagaimana kita boleh mencari jalan keluar bagi menutup mulut mereka yang menggunakan hujah tersebut untuk menyokong orang Islam yang ingin keluar agamanya.

Saya berpendapat pihak Kerajaan perlu meminda sekali lagi Peraturan 14 PPN 1990 tersebut dengan memperuntukkan secara jelas bahawa mana-mana orang Islam yang ingin membuat pertukaran kad pengenalan atau menukar butir-butir namanya kepada nama bukan Islam atau membuang perkataan Islam di dalam kad pengenalannya wajib mengemukakan perintah bemeterai daripada Mahkamah Syariah kepada pihak JPN. Tanpa perintah Mahkamah Syariah tersebut permohonan tersebut hendaklah ditolak.

c. Pengundi Islam wajib menggunakan hak mereka dengan menuntut Islam dilaksanakan secara syumul di negara ini.

Sesuatu yang amat mengagumkan di dalam kes Lina Joy ini adalah apabila Tun Dato Sri Fairuz sebagai Hakim Mahkamah Sivil telah memperakui kesyumulan Islam apabila beliau berkata :-

" Islam itu bukan sahaja suatu himpunan dogma-dogma dan ritual-ritual tetapi ianya juga suatu cara hidup yang lengkap merangkumi semua bidang aktiviti manusia, persendirian dan awam, perundangan, politik, ekonomi , sosial, budaya, moral atau kehakiman. Dan jika diteliti Perkara-Perkara 11 ( 1 ). 74 ( 2 ) dan Item 1 di Senarai 2 Jadual Kesembilan Perlembagaan Perskutuan akan ketara Islam itu meliputi antara lainnya undang-undang Islam."

Wow ! "A very good lesson" untuk UMNO dan pihak -pihak yang masih meragui kesyumulan Islam!

Berbekalkan dengan pengkitirafan ini pengundi -pengundi yang beragama Islam wajib menggunakan hak mengundi mereka sebagai "bargaining power" ke atas parti politik yang ingin mendapatkan undi mereka agar Islam sebagai Al-Deen ditegakkan di negara ini.

Kalau pihak-pihak yang ingin murtad boleh menggunakan ( baca menyalahgunakan ) Artikel 11 untuk menghancurkan Islam dengan memohon hak untuk murtad maka kenapakah orang Islam yang komited pada agamannya tidak boleh menggunakan Artikel yang sama untuk berhujah bahawa hak mengamalkan agama di dalam Artikel 11 adalah merangkumi pengamalan agama secara syumul dalam semua aspek kehidupannya dan ianya tidak boleh disekat oleh mana-mana pihak .

Wahai saudara-saudaraku orang Islam, bangun dan minta hak kamu !!!

Sunday, May 20, 2007

RAYUAN KES SUBASHINI TIDAK MENJAWAB ISU SEBENAR

OLEH : MOHAMED HANIPA MAIDIN

Di dalam rayuannya di Mahkamah Persekutuan, peguam Subashini telah mengemukakan sembilan persoalan undang-undang yang perlu diputuskan oleh Mahkamah.

Saya berpendapat sembilan persoalan undang-undang yang dikemukakan tersebut tidak menjawab isu sebenar . Isu sebenar adalah adakah seksyen 51 Akta Membaharui Undang-Undang ( Perkahwinan dan Penceraian ) 1976 ( selepas ini dirujuk sebagai Akta tersebut ) selaras atau bercanggah dengan Artikel 8 Perlembagaan Persekutuan,artikel yang melarang diskriminasi .

Isu tersebut sepatutnya harus diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan kerana Seksyen 51 secara jelas mendiskriminasi pihak yang beragama Islam kerana seksyen tersebut melarang pihak yang beragama Islam ( sama ada suami atau isteri ) untuk pergi ke Mahkamah Sivil bagi mendapatkan perintah penceraian di atas alasan beliau telah memeluk Islam.

Secara ringkasnya fakta kes ini adalah seorang wanita Hindu , Subashini Rajasingham telah berkahwin dengan seorang lelaki Hindu bernama Saravanan Thangathoray pada tahun 2001.

Hasil perkahwinan mereka terdapat dua orang anak iaiti Dharvin Joshua berumur 3 tahun dan Sharvind berumur 1 tahun. Saravanan kemudiannya telah memeluk agama Islam dengan nama Islamnya Muhammad Shafi.

Memandangkan isterinya kekal dalam agama Hindu, Muhammad Shafi tidak mempunyai pilihan selain daripada pergi ke Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan untuk mendapatkan perintah pembatalan perkahwinannya dengan isterinya yang masih beragama Hindu.

Menurut undang-undang Islam, perkahwinan Muhammad Shafi adalah dikira terbatal secara automatik apabila beliau memeluk Islam tatkala isterinya enggan masuk Islam dan kekal dalam agama Hindu.

Bagaimanapun di dalam undang-undang yang sedia ada Muhammad Shafi perlu mendapatkan perintah Mahkamah terlebih dahulu bagi membatalkan perkahwinannya dengan bekas isterinya tersebut kerana Seksyen 46 ( 1 ) Akta Undang-Undang Keluarga Islam ( Wilayah Persekutuan ) 1984 memperuntukkan bahawa:

“ Jika salah satu pihak kepada sesuatu perkahwinan itu murtad atau memeluk satu kepercayaan lain daripada Islam , maka perbuatan yang demikian tidak boleh dengan sendirinya berkuatkuasa membubarkan perkahwinan itu melainkan dan sehingga disahkan demikian oleh Mahkamah.”

Muhammad Shafie tidak mempunyai pilihan selain daripada pergi ke Mahkamah Syariah kerana meskipun perkahwinannya dengan bekas isterinya dikawal oleh Akta Membaharui Undang-Undang ( Perkahwinan dan Penceraian ) 1976 ( selepas ini dirujuk sebagai Akta tersebut ) , Akta tersebut sendiri menghalang Muhammad Shafie untuk memfailkan petisyen penceraian di Mahkamah Tinggi ( Sivil ) kerana berdasarkan seksyen 51 Akta tersebut diperuntukkan:

“ Jika satu pihak kepada sesuatu perkahwinan telah masuk Islam maka pihak yang satu lagi yang tidak masuk Islam boleh mempetisyen untuk penceraian.”

Berdasarkan seksyen 51 Akta tersebut adalah jelas Muhammad Shafie dihalang oleh undang –undang sivil sendiri untuk memfailkan petisyen penceraian di Mahkamah Sivil.

Seksyen 51 digubal di atas falsafah bahawa memasuki agama Islam dikira satu kesalahan matrimonial dan yang demikian pihak yang masuk Islam dinafikan haknya untuk mendapatkan remedi di Mahkamah Sivil.

Di dalam kes Pedley v Majlis Agama Islam , Pulau Pinang ( 1990 ) 2 MLJ 307 Y.A Hakim Wan Adnan menyatakan bahawa “ satu perkahwinan bukan Islam tidak dibubarkan apabila satu pihaknya memeluk Islam. Ia hanya memberi alasan kepada satu pihak satu lagi yang tidak masuk Islam untuk memfailkan petisyen penceraian ( di Mahkamah sivil ).

Meskipun di dalam kes tersebut Kadi Besar memutuskan bahawa perkahwinan di dalam keadaan tersebut akan dibubarkan mengikut undang –undang Islam, Hakim Wan Adnan menyatakan; “ pernyataan Kadi Besar itu tidak akan menjejaskan keadaan Plaintif di dalam pandangan undang-undang peribadinya dan undang-undang sivil negara.”

Kesan ketara seksyen 51 dalam konteks kes ini adalah perkahwinan antara Muhammad Shafie dan Subashini akan terus wujud selagi mana Subashini tidak memfailkan petisyen penceraiannya di Mahkamah Tinggi dan ini mendatangkan satu ketidakadilan kepada pihak yang masuk Islam.

Meskipun di dalam kes ini Muhammad Shafi telah mendapatkan perintah pembubaran perkahwinannya dengan Subashini di Mahkamah Syariah namun ianya tidak berkesan membubarkan perkahwinannya ke atas Subahsini , Ini kerana menurut seksyen 4 atau 8 Akta tersebut perkahwinan tersebut , jika sah hendaklah berterusan sehingga dibubarkan

( a ) dengan kematian salah satu pihak ;

( b ) dengan perintah sesuatu Mahkamah yang mempunyai bidangkuasa yang layak ; atau

( c ) dengan dikri pembatalan yang dibuat oleh sesuatu Mahkamah

“Mahkamah” di dalam seksyen tersebut ditakrifkan sebagai Mahkamah Tinggi atau Hakim Mahkamah Tinggi.

Di dalam kes ini bagaimanapun Subashini telah memfailkan petisyen penceraian di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur bagi membubarkan perkahwinannya dengan Muhammad Shafi . Sebelum petisyen penceraian tersebut didengar, Subahsini telah membuat permohonan bagi mendapatkan perintah injunksi bagi :-

a.Menghalang Muhammad Shafi mengislamkan anak –anak mereka ;

b.Menghalang Muhammad Shafi untuk memulakan atau meneruskan prosiding berhubung dengan perkahwinan mereka dan anak-anak mereka di Mahkamah Syariah .

Mahkamah Tinggi yang mendengar permohonan injunksi tersebut meskipun pada awalnya membenarkan injunksi diberikan secara ex parte telah membatalkan perintah injunksi tersebut atas alasan-alasan berikut :-

a.Injunksi tidak boleh diberikan ke atas apa-apa prosiding di Mahkamah Syariah di bawah seksyen 54 (b) Akta Relif Spesifik 1950 kerana Mahkamah Syariah bukan Mahkamah yang lebih rendah daripada Mahkamah Tinggi ;

b.“Subject matter” bagi permohonan injunksi tersebut adalah termasuk dalam perkara yang berkaitan undang-undang Islam maka berdasarkan Perkara 121 ( 1A ) Mahkamah Sivil tidak mempunyai bidangkuasa untuk mendengar permohonan tersebut.

Subashini telah memfailkan rayuannya di Mahkamah Rayuan dan di Mahkamah Rayuan dua orang Hakim ( Hakim Dato’ Suriyadi dan Dato” Hassan Lah ) telah memutuskan menolak rayuan Subashini manakala Hakim Gopal Sri Ram memberikan keputusan yang menentang ( dissenting judgment ).

Keputusan Mahkamah Rayuan khususnya keputusan Hakim Dato’ Hassan Lah telah dikritik secara bertalu-talu oleh pihak bukan Islam dan juga sesetengah orang Islam sendiri kerana Hakim tersebut telah memberikan satu pandangan bahawa Subashini masih mempunyai peluang ( recourse ) untuk pergi ke Mahkamah Rayuan Syariah jika beliau tidak berpuas hati dengan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah kerana di bawah Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam ( Wilayah Persekutuan )1993 iaitu di bawah seksyen 53 terdapat peruntukkan yang membenarkan Mahkamah Rayuan Syariah untuk menyemak keputusan Mahkamah Tinggi Syariah yang membenarkan permohonan Muhammad Shafie .

Yang Arif Hakim Hasan Lah di dalam penghakimannya menyatakan;

“ I think the wordings in that section ( section 53 ) is wide enough to enable the wife to apply to the Syariah Appeal Court to exercise its supervisory and revisionary powers to make the ruling on the legality of the husband's application and the interim order obtained by the husband on the ground that the Syariah Court had no jurisdiction over the matter as she is not a person professing a religion of Islam. The wife could have done that rather than asking the Civil Court to review the Syariah Court's decisions”.

Kritikan yang dibuat oleh pihak-pihak bukan Islam adalah Mahkamah Syariah tidak layak sama sekali mengadili orang bukan Islam dan cadangan Dato Hasan Lah adalah bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan yang memperuntukkan bahawa bidangkuasa Mahkamah Syariah hanya ke atas orang Islam sahaja.

Kritikan tersebut secara jelas mengabaikan atau mengenepikan perkara –perkara berikut :-

a.Cadangan Hassan Lah adalah bagi memberikan ruang untuk Subashini mendapatkan peluang untuk meminta Mahkamah Rayuan Syariah , sekiranya beliau tidak berpuashati , melihat atau menyemak legaliti keputusan Mahkamah Tinggi Syariah.

Dalam melakukan hal tersebut Subashini hanya perlu menulis surat kepada Mahkamah Rayuan Syariah untuk meminta Mahkamah Rayuan Syariah menyemak kembali keputusan Mahkamah Tinggi Syariah yang membenarkan permohonan Muhammad Shafi

b.Tidak langsung membicarakan peruntukkan seksyen 51 Akta Membaharui Undang-Undang ( Perkahwinan dan Penceraian ) 1976 yang menghalang sama sekali Muhammad Shafi memfailkan penceraiannya dan mendapatkan perintah-perintah yang berkaitan ( ancillary orders ) di Mahkamah Sivil yang mana seksyen 51 ini adalah satu diskriminasi yang ketara ke atas orang Islam dan boleh dihujahkan bercanggah dengan Perkara 8 Perlembagaan Persekutuan yang memperuntukkan persamaan di sisi undang-undang ( equality before the law ).

c.Memaksa untuk Muhamad Shafie untuk tunduk dan menyerah diri kepada bidangkuasa Mahkamah Sivil ke apabila Muhammad Shafie dijadikan Responden di dalam petisyen penceraian yang difailkan oleh Subahshini di bawah seksyen 51 Akta Membaharui Undang-Undang ( Perkahwinan dan Penceraian ) 1976 sedangkan berdasarkan seksyen 3 ( 3 ) Akta tersebut secara jelas memperuntukkan bahawa Akta tersebut tidak terpakai kepada orang Islam tetapi enggan mengarahkan Subashini untuk tunduk kepada Mahkamah Syariah bagi mencabar keputusan Mahkamah Syariah .

d.Tidak langsung mengambil kira kritikan Hakim Dato Suriyadi di dalam penghakimannya kepada pihak-pihak yang menjadi pemerhati di dalam kes tersebut seperti Sisters In Islam, Woman's Aids Organization ( WAO ), Woman's Centre for Change ( WCC ), Bar Council dan yang lain yang meskipun diberi peluang untuk mengemukakan hujah mereka telah tidak membuat persiapan yang mencukupi ( ill prepared ) di dalam mengemukakan hujah bagi membantu Mahkamah.

Hakim Dato Suriyadi menyatakan, “ Well-intentionned third parties, championing certain views did not contribute much to the proceeding before us due to their ill preparedness.”

Kesimpulannya kes Subahsini ini merupakan satu lagi plot baru pihak-pihak tertentu memanipulasi keadaan bagi mewujudkan satu rasa tidak puas hati di kalangan bukan Islam khususnya terhadap peranan Mahkamah Syariah dan perlaksaaan undang-undang Islam di negara ini.

Dalam banyak keadaan isu-isu seperti ini disensasikan dengan diputarbelikan atau disembunyikan fakta atau isu yang sebenar. -

Saturday, May 19, 2007

PENGERUSI SPR – BERHENTILAH SEBELUM NYANYUK !

Oleh : Mohamed Hanipa Maidin

Akhbar NST bertarikh 17 April 2007 melaporkan tentang isu membuat janji sebelum pilihanraya dengan laporan berikut

“ On whether candidates standing for elections or their parties could make pre-election promises to voters Abdul Rashid said EC rules did not permit it. However, people connected with the government, like ministers , are permitted by law.”

( Terjemahan : (Isu ) sama ada calon-calon yang bertanding di dalampilihanraya atau parti mereka boleh membuatjanji-janji pra-pilihanraya kepada para pengundi AbdulRashid berkata bahawa Peraturan Pilihanraya tidakmembenarkannya. Bagaimanapun , mereka yang adahubungan dengan Kerajaan, seperti para Menteri ( bolehberbuat demikian ) kerana dibenarkan undang-undang.”

Berasaskan anggapan laporan NST tersebut adalah benar, saya benar-benar ingin tahu undang-undang manakah yang dirujuk atau dimaksudkan oleh Abdul Rashid apabila beliau menyatakan bahawa mereka yang ada hubungan dengan Kerajaan, seperti para Menteri boleh membuat janji-janji sebelum pilihan raya kepada para pengundi.

Memberi atau membuat janji kepada para pengundi sama ada sebelum, semasa atau selepas pilihanraya adalah sesuatu yang dilarang oleh undang-undang pilihanraya.

Perbuatan tersebut adalah dikira satu sogokan ( bribery ) dan menurut Akta Kesalahan Pilihanraya 1954 ( Akta 5 ) sogokan adalah termasuk di dalam amalan rasuah (corrupt practices ) sepertimana yang dinyatakan di Bahagian 111 Akta tersebut.

Seksyen 10 ( c ) secara jelas melarang mana-mana orang untuk membuat apa-apa janji kepada mana-mana orang sebelum , semasa atau selepas pilihanraya bagi tujuan mendapatkan undi mana pengundi dalam mana –mana pilihanraya.

Jika dilihat kepada seksyen 10 ( c ) Akta tersebut adalah jelas peruntukan tersebut terpakai kepada semua orang tanpa mengira orang tersebut mempunyai hubungan dengan Kerajaan seperti Menteri atau yang tidak ada hubungan dengan Kerajaan kerana perkataan yang digunakan di dalam seksyen 10 ( c ) tersebut adalah umum iaitu “mana-mana orang” ( every person ).

Keduanya seksyen 10 ( c ) juga melarang mana-mana orang membuat janji ( sogokan ) pada tiga keadaan masa– iaitu sebelum, semasa dan selepas pilihan raya. Ini bermakna mana-mana Menteri tidak boleh sama sekali membuat janji kepada pengundi hatta sebelum pilihanraya. Setakat hari ini itulah undang-undang yang terpakai didalam negara ini selagi ia tidak dipinda.

Memandangkan seksyen 10 ( c ) Akta tersebut terpakai kepada mana-mana orang yang mana ia termasuk para Menteri saya tidak nampak peruntukkan undang-undang manakah yang digunapakai oleh Pengerusi SPR apabila beliau menyatakan bahawa para Menteri adalah dibenarkan undang-undang untuk membuat janji kepada para pengundi sebelum pilihanraya.

Selagi Menteri –Menteri Barisan Nasional ( BN ) adalah dikira “orang” mereka tertakluk kepada seksyen 10 ( c) Akta tersebut . Seksyen 10 ( c ) hanya dikecualikan pemakaiannya jika Menteri-Menteri BN tersebut bukan lagi dikira “orang” seperti Orang Utan atau mana-mana mahkluk yang bukan dikenali sebagai manusia.

Saya tidak pasti adakah Abdul Rashid semasa membuat kenyataan tersebut sedang menyindir bahawa Menteri-Menteri BN yang sering dan ketagih melanggar undang-undang pilihanraya adalah pada hakikatnya BUKAN ORANG –sebab itulah gamaknya mereka dibenarkan membuat janji-janji sebelum pilihan raya kerana Akta Kesalahan Pilihanraya tidak terpakai kepada mereka.

Akhbar NST ( 22/4/2007 ) pula melaporkan bahawa AbdulRashid menyatakan janji-janji pembangunan (development promises ) tidak boleh dikira sebagai membeli undi kerana menurutnya menteri-menteri dan orang-orang yang berkaitan dengan Kerajaan hanya menjalankan tugas mereka. Bertolak dari pendirian songsang ini, tidak hairanlahAbdul Rashid hanya menutup mata dan membisu seribu bahasa apabila Khir Toyo dengan senang hati menyerahkan 400 geran tanah di empat kampong di Ijok pada hari jumaat yang lalu ( NST 22/4/2007 ), sewaktu waktu kempen pilihanraya Ijok meskipun mereka yangmenerima geran tanah tersebut dengan secara terbuka menyatakan di TV7 bagaimana mereka telah menunggu hampir 30 tahun untuk mendapatkan geran tersebut dan baru kini mereka diberikan geran tersebut.

Makaberbuih-buih mulut mereka yang juga pengundi di Ijok memuji BN dan Khir Toyo dengan pemberian geran tersebut.

Kenyataan Rashid bahawa janji pembangunan bukan dikira membeli undi ( vote-buying ) bukan sahaja satu kenyataan yang ‘songsang” malahan saya berani mengatakan ianya satu kenyataan yang amat tidak bertanggungjawab . Kesongsangan kenyataan beliau tersebut adalah di atas alasan undang-undang yang telah saya jelaskan sebelum ini.

Saya menyatakan kenyataan tersebut juga satu kenyataan yang amat tidak bertanggungjawab kerana kenyataan tersebut memberi lesen atau cek kosong kepada Kerajaan BN dan para menteri-menteri haprak BN bermaharajalela untuk meluluskan sebarang projek dengan sewenang-wenangnya , khususnya di dalam pilihan raya kecil Ijok bagi mempengaruhi pengundi untuk menyokong BN.

Ia sekaligus menafikan calon dan partai politik pembangkang yang bertanding untuk bertanding di atas padang yang rata kerana secara jelas calon dan partai politik pembangkang tidak mempunyai kemampuan atau peluang untuk meluluskan apa-apa projek kepadapengundi/rakyat.

Kenyataan Rashid ini juga membuktikan bahawa SPR bukan sahaja tidak komited untuk melihat pilihanraya adil dan bersih berlaku dalam negara ini malahan SPRlah melalui pengerusinya terus menerus menggalakkan pilihanraya yang berat sebelah , kotor, berkarat, hanyir dan berlendir terus diadakan di negara ini.

Hanya insan yang kotor dan jijik sahaja yang tidak jijik dengan kekotoran seperti itu.

Untuk Rashid enough is enough !!!

Pindaan Akta PTPTN – Kerajaan bertindak sebagai pemungut ufti !!!

Pindaan Akta PTPTN – Kerajaan bertindak sebagai pemungut ufti !!!

Oleh Mohamed Hanipa Maidin

Ketika saya sedang menyiapkan artikel ini, Parlimensedang dalam proses meminda Akta Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional 1997 ( Pindaan ) 2006. Jika dilihat kepada pindaan yang dicadangkan amat jelas ia akan mewujudkan satu lagi kesusahan yang baru ke atas rakyat negara ini. Apa nak buat inilah satu lagi projek Barisan Nasional!!!

Antara pindaan yang dicadangkan ke atas Akta ini adalah melibatkan Seksyen 22 .
Secara ringkas pindaan ke atas seksyen 22 tersebut adalah seperti berikut :

-Ketua Eksekutif boleh meminta Ketua Polis Negara atau Ketua Pengarah Imigresen melarang pelajar penerima pinjaman tersebut daripada meninggalkan Malaysia sehingga dia membayar semua amuan yang kena dibayar kepada pihak Perbadanan ;

- Ketua Polis Negara atau Ketua Pengarah Imigresen apabila diminta oleh Ketua Eksekutif hendaklah mengambil langkah yang perlu termasuk menggunakan kekerasan yang munasabah dan penyitaan, pembatalan atau penahanan mana-mana perakuan pengenalan atau pasport , permit keluar atau dokumen perjalanan yanglain.

Sebenarnya dari awal lagi apabila pihak Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional ( PTPTN ) membuat keputusan untuk melantik Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN sebagai ejen pemungutan PTPTN untuk mendapatkan bayaran balik dari peminjam pihak Kerajaan pada hakikatnya bukan memberi bantuan kepada pelajar sebaliknya bertindak sebagai pemungut “ufti” atau cukai dari pelajar. Agenda pemungut ufti atau cukai hanya satu – bayar atau kami akan susahkan kamu !!!.

Tidak cukup melantik LHDN sebagai ejen pengutip “cukai”daripada pelajar kini pihak Ketua Polis Negara dan Ketua Pengarah Imigresen juga turut dilibatkan sama . Kesemua ejen-ejen ini secara mutlaknya diberi kuasa menggunakan kekerasan jika perlu kepada peminjam ( baca sebagai pembayar cukai ) tabung pendidikan negara.

Sukar untuk kita menerima kerasionalan penggunaan polis dan pihak imigresen bagi mendapatkan kembali pinjaman ( baca sebagai cukai ) sedangkan hubungan peminjam dan PTPTN sepatutnya dikawal oleh Akta Kontrak 1950 yang umumnya mengawal mana-mana transaksi antara peminjam dan pemberi pinjaman.

Dengan melibatkan pihak polis dalam isu peminjaman ini kedudukan peminjam kini setara dengan penjenayah yang berbahaya dan perlu sentiasa diawasi pergerakkan mereka !!!.

Sebenarnya isu peminjaman ini amat mudah. Peminjam menerima pinjaman dari PTPTN dan terdapat satu perjanjian yang ditandatangani. Jika peminjam engkar bayar, apa yang perlu dilakukan oleh PTPTPN hanya memfailkan saman ke atas peminjam. Jika Mahkamah memutuskan peminjan wajib membayar , pihak PTPTN bolehlah menguatkuasakan penghakiman tersebut melalui prosiding perlaksanaan ( execution proceedings ) seperti tindakan kebankrapan, penyitaan dan tindakan lain yang dinyatakan secara jelas dalam undang-undang.

Mengapakah harus dilibatkan Polis ? Mengapakah kuasa Polis yang amat luas dalam kes jenayah hendak diperluaskan pula kini ke bidang sivil ? Tidakkah PTPTN sedar dengan memberi kuasa yang luas kepada polis ini hanya akan mewujudkan apa yang dinyatakan oleh Lord Acton bahawa “ power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely” ( Kuasa akan cenderung untuk rosak, dan kuasa yang mutlak akan rosak semutlak-mutlaknya

Pindaan ini juga meluaskan had masa bagi PTPTN mengambil tindakan bagi pinjaman pendidikan iaitu daripada tempoh 6 tahun seperti mana yang diperuntukkan dalam Akta Had Masa kepada 12 tahun menurut pindaan kepada seksyen 23 Akta ini. Di dalam undang-undang hanya kes berkaitan tanah had masa dilanjutkan sehingga 12 tahun.

Ini satu lagi diskriminasi nyata ke atas peminjam PTPTN ini. Jika kawan-kawan peminjam yang mendapat pinjaman daripada penaja-penaja lain seperti JPA MARA, PETRONAS dan yang lain tidak boleh disaman oleh penaja mereka selepas tamat tempoh 6 tahun daripada tarikh mereka engkar membayar pinjaman mereka , peminjan PTPN pula boleh disaman oleh PTPTN dalam masa 12 tahun daripada tarikh mereka engkar membayar.

Dan jika kawan-kawan mereka yang menerima pinjaman daripada penaja mereka tidak perlu takut dam bimbang pihak polis akan menggunakan kekerasan dan melakukan penyitaan serta pembatalan atau penahanan pasport mereka, peminjam PTPTN akan sentiasa hidup dalam ketakutan dan mimpi ngeri !

Untuk rakyat ijok yang menyokong BN dan mempunyai anak yang tergolong dalam kategori peminjam PTPTN syabas untuk kamu ! . Ini satu lagi hadiah dan projek BN kepada kamu !

pertukaran blog

Assalamualaikum.w.b.t

Blog peguampas kini bertukar kepada lawyerpas.

Selamat datang.

Hanipa Maidin